elements icons sline

<span class="icon-plane"></span> Your Icon

Result: Your Icon

 icon-user icon-user-female icon-users icon-user-follow icon-user-following icon-user-unfollow icon-trophy icon-speedometer icon-social-youtube icon-social-twitter icon-social-tumblr icon-social-facebook icon-social-dropbox icon-social-dribbble icon-shield icon-screen-tablet icon-screen-smartphone icon-screen-desktop icon-plane icon-notebook icon-moustache icon-mouse icon-magnet icon-magic-wand icon-hourglass icon-graduation icon-ghost icon-game-controller icon-fire icon-eyeglasses icon-envelope-open icon-envelope-letter icon-energy icon-emoticon-smile icon-disc icon-cursor-move icon-crop icon-credit-card icon-chemistry icon-bell icon-badge icon-anchor icon-action-redo icon-action-undo icon-bag icon-basket icon-basket-loaded icon-book-open icon-briefcase icon-bubbles icon-calculator icon-call-end icon-call-in icon-call-out icon-compass icon-cup icon-diamond icon-direction icon-directions icon-docs icon-drawer icon-drop icon-earphones icon-earphones-alt icon-feed icon-film icon-folder-alt icon-frame icon-globe icon-globe-alt icon-handbag icon-layers icon-map icon-picture icon-pin icon-playlist icon-present icon-printer icon-puzzle icon-speech icon-vector icon-wallet icon-arrow-down icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow-up icon-bar-chart icon-bulb icon-calendar icon-control-end icon-control-forward icon-control-pause icon-control-play icon-control-rewind icon-control-start icon-cursor icon-dislike icon-equalizer icon-graph icon-grid icon-home icon-like icon-list icon-login icon-logout icon-loop icon-microphone icon-music-tone icon-music-tone-alt icon-note icon-pencil icon-pie-chart icon-question icon-rocket icon-share icon-share-alt icon-shuffle icon-size-actual icon-size-fullscreen icon-support icon-tag icon-trash icon-umbrella icon-wrench icon-ban icon-bubble icon-camcorder icon-camera icon-check icon-clock icon-close icon-cloud-download icon-cloud-upload icon-doc icon-envelope icon-eye icon-flag icon-folder icon-heart icon-info icon-key icon-link icon-lock icon-lock-open icon-magnifier icon-magnifier-add icon-magnifier-remove icon-paper-clip icon-paper-plane icon-plus icon-pointer icon-power icon-refresh icon-reload icon-settings icon-star icon-symbol-female icon-symbol-male icon-target icon-volume-1 icon-volume-2 icon-volume-off